Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon. Suositellut verkkoselaimet

Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitusmarkkinoilla (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

SEB Life Internationalin tulee ilmoittaa, kuinka otamme huomioon kestävyysriskit sijoituspäätösprosessissamme. Kestävyysriskillä tarkoitetaan "ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella voi olla kielteinen olennainen vaikutus sijoituksen arvoon".

SEB Life International ei osallistu vakuutustuotteidemme lopullisiin sijoituspäätöksiin eikä tarjoa sijoitusneuvoja vakuutuksenottajille. Valittujen sijoituskohteiden tulee noudattaa SEB Life Internationalin Hyväksytyt sijoituskohteet ja pörssit -sääntöjä.

SEB Life Internationalin tarjoamilla vakuutustuotteilla on avoin rakenne, jossa vakuutuksenottajillemme annetaan mahdollisuus tehdä sijoituspäätökset ja määritellä omat sijoitusstrategiansa vakuutuksen sisällä.

Vakuutuksenottajat voivat nimetä valita varainhoitajan hyväksytyistä säännellyistä varainhoitajistamme hoitamaan heidän vakuutussijoituksiaan. Vakuutuksenottaja voi valita täyden valtakirjan varainhoitosalkun tai konsultatiivisen sijoitusneuvontapalvelun. Ymmärtääkseen, miten kestävyysriski on otettu huomioon näissä varainhoidon strategioissa tai toimeksiannoissa, vakuutuksenottajien tulisi ottaa yhteyttä heidän nimettyyn vakuutusasiamieheensä.

SEB Life on osa SEB-konsernia ja suurin yhteistyökumppanimme on SEB Private Banking, joka tarjoaa sekä täyden valtakirjan että konsultatiivista varainhoitoa. Molempien varainhoitomallien mukaisia suoraan omistettuja sijoituskohteita analysoidaan arvioimalla mahdolliset kestävyysriskit sekä jakelukanavat, jotka voivat johtaa tällaisiin riskeihin. Analyysi perustuu sekä yrityksen sisäisiin että ulkopuolisiin tietojen ja analyysien tarjoajiin.

Edellä mainitun vuoksi SEB Life International ei sovella rajoituksia rahoitusinstrumenttien tarjoamiselle sijoituskohteiden hyväksymisprosessissaan kestävyysriskejä koskien tällä hetkellä. Vakuutuksenottajien tulee ottaa yhteyttä vakuutusasiamieheensä selvittääkseen, miten kestävyysriski otetaan huomioon heidän sijoituspolitiikassaan.