Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon. Suositellut verkkoselaimet

Yleiset ehdot verkkosivujen käyttöön

SEB Life International Assurance Company  Designated Activity Company, joka käy kauppaa nimellä SEB Life International ("SEB Life International") on osa SEB Groupia. SEB Life International Assurance Company  Designated Activity Company, joka käy kauppaa nimellä SEB Life International, on Irlannissa rekisteröity yhtiö. Rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti. Rekisteröintinumero on 218391. SEB Life International Assurance Company Limitedin, joka käy kauppaa nimellä SEB Life International, toimintaa sääntelee Irlannin keskuspankki.

Näillä sivuilla esitetyt tiedot ja palvelut eivät ole tarkoitettu jakeluun tai käyttöön kenellekään henkilölle tai millekään yhteisölle millään lainkäyttöalueella tai missään maassa, jossa niiden jakaminen tai käyttö voi asettaa SEB Groupille tai millekään sen sisäiselle osalle mitään rekisteröimis- tai lisensiointivaateita tai mitään muita rangaistuksia kyseisellä lainsäädäntöalueella tai maassa. Näille sivuille on pääsy kielletty henkilöiltä tai yhteisöiltä, joita edellä mainitut rajoitukset koskevat.

SEB Life International on julkaissut nämä verkkosivut vain tiedoksi. Annetut tiedot eivät ole sijoitusneuvoja eivätkä SEB Life Internationalin tarjouksia mistään palveluista tai tuotteista, eikä niitä tule katsoa suositukseksi ostaa tai myydä mitään vakuutusta, sijoitusta tai muuta tuotetta.

Näillä sivuilla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät koske kaikkia henkilöitä kaikilla maantieteellisillä alueilla. SEB Life International ei myy tuotteita tai palveluita henkilöille, jos se SEB Life Internationalin mielestä (ilman todennusvelvoitetta) saattaa rikkoa lakia tai määräyksiä tai muuta siihen liittyvää lainsäädäntöä henkilön kotimaassa.

SEB Life International näkee kohtuullisesti vaivaa varmistaakseen, että näillä verkkosivuilla annetut tiedot ovat oikeita, tarkkoja ja täydellisiä julkaisupäivänä. Mitään takuita (ilmaistuja tai oletettuja) ei kuitenkaan anneta näiden tietojen luotettavuudesta, tarkkuudesta tai täydellisyydestä. SEB Life Internationalia ei näin ollen voida pitää vastuussa mistään tappioista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti näillä verkkosivuilla julkaistujen tietojen käytöstä tai niiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä. Takuuta ei myöskään anneta siitä, ettei näillä verkkosivuilla ole virheitä, puutteita, viruksia tai muita haittaohjelmia tai makroja. SEB Life International pidättää oikeuden pidättää tai poistaa pääsyn sivulle koska tahansa ilman eri ilmoitusta, eikä se ole missään vaiheessa vastuussa näiden sivujen mahdollisesta toimimattomuudesta.

Näille verkkosivuille pääsy ja niiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla riskillä, emmekä takaa, että näiden verkkosivujen käyttö tai siltä ladattu materiaali ei aiheuta vahinkoja omaisuudelle, mukaan lukien muun muassa tietojen menetys tai tietokoneviruksen saaminen.

SEB Life International on julkaissut nämä verkkosivut Irlannin tasavallassa. Sivujen käyttöön sovelletaan kaikin ajoin Irlannin tasavallan lakeja. Erimielisyydet ratkaistaan kaikkien osapuolten osalta yksinomaan Irlannin tasavallan lakien mukaan.

Tekijänoikeudet
Kaikkia SEB Life Internationalin Internetin kautta julkaisemia tietoja suojaa Irlannin tekijänoikeuslaki.

Kaikkia muita SEB Groupin jäsenten julkaisemaa materiaalia suojaa Ruotsin tekijänoikeuslaki.

Se tarkoittaa esimerkiksi, että kaikkinainen materiaalin tai sen osien monistaminen edellyttää niiden alkuperäisen tekijän lupaa.

Näillä verkkosivuilla, osoitteessa seb.se, tai muilla SEB Groupin verkkosivuilla julkaistua materiaalia saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin. Materiaalin kaikki muu käyttö kuten kopiointi, monistaminen, myynti, siirto tai kaupallinen käyttö edellyttää materiaalin alkuperäisen tekijän lupaa. Jos tekijänä ei ole SEB, tekijänoikeudet omistaa kolmas osapuoli. Pörssikursseja ja tiettyä niihin liittyvää tietoa saatetaan antaa esimerkinomaisesti. Tällaista materiaalia ei saa monistaa ilman alkuperäisen tekijän lupaa.

Jos ei ole selvää, omistaako tekijänoikeudet SEB vai joku muu taho, pyydämme ottamaan yhteyden SEBin alla olevaan osoitteeseen lisätietojen saamiseksi.

Tavaramerkit/tunnukset
SEBin tai muiden ryhmän yhtiöiden omistamia tavaramerkkejä/tunnuksia ei saa käyttää ilman omistajan nimenomaista lupaa. SEBin omistamia tavaramerkkejä/tunnuksia tai nimeä ei saa käyttää väärien osumien luomiseksi hakukoneissa esim. meta-tunnisteiden tai muun piilotetun tekstin muodossa.

Linkit ja tiedon jakaminen
Siirtolinkkien eli käyttäjän SEBin verkkosivuille siirtävien linkkien luominen on sallittua.

Integroidut linkit eli linkin, jotka hakevat ja näyttävät tai esittävät materiaalia, ovat sallittuja vain SEBin nimenomaisella luvalla.

SEBin verkkosivulta voi jakaa tietoa sivulla olevan "Jaa" -painikkeen avulla.

Jokainen verkkosivuista, joille linkität tai jaat tietoa, noudattaa omia ehtojaan esimerkiksi tietojen linkittämisestä ja jakamisesta. Jos linkität tai jaat tietoa SEBin verkkosivuilta sivulle, joka ei ole SEBin valvonnassa, on sinun luettava kyseisen sivun ehdot ennen tiedon linkittämistä tai jakamista. SEB ei takaa, että SEBin verkkosivuilta jaettu tai linkitetty tieto on sallittua niiden verkkosivujen ehtojen mukaan, johon tietoa jaetaan tai linkitetään, ja vetäytyy täten kaikesta vastuusta asian suhteen.

SEBin verkkosivuilla on linkkejä toisille verkkosivuille, jotka eivät ole SEBin valvonnassa. Kun napsautat hiirellä jotakuta näistä linkeistä, siirryt pois meidän verkkosivuiltamme sivulle, joka kuuluu valitsemallesi organisaatiolle tai yhtiölle. SEB ei vastaa tällaisten verkkosivujen sisällöstä.

Tietosuoja
SEB Life International kunnioittaa täysin oikeutta yksityisyyteen eikä kerää verkkosivuilla kävijöistä mitään henkilötietoja ilman käyttäjän selkeää lupaa. Kaikkia vapaaehtoisesti annettuja henkilötietoja käsitellään ehdottoman turvallisesti ja luottamuksellisesti täysin Irlannin tietosuojalakien mukaan.

Kun keskustelet kanssamme puhelimessa, joitakin puheluita saatetaan valvoa tai nauhoittaa tavoitteena palvelumme parantaminen.

Lisätietoa tietosuojakäytäntöihin liittyen saa Tietosuojakäytännöstä.

Keskustelufoorumit

Keskustelufoorumeille, chatteihin, väittelyihin ja muihin SEBin verkkosivuilla käytäviin keskusteluihin saa lähettää vain materiaalia, johon lähettäjällä on tekijänoikeudet tai joihin se on muulla tavalla saatu. Materiaalin lähettäjä suostuu ne lähettäessään siihen, että SEB voi tallentaa, levittää ja julkaista materiaalit joko sähköisesti tai muuten.

Muut asiat
Jos haluat luvat näillä verkkosivuilla julkaistuun materiaaliin, ota yhteys SEB Life Internationaliin osoitteella Bloodstone Building, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, puhelin: (vaihde) +353 1 4870700, sähköposti:life.finland@seb.fi.

Jos haluat luvat muilla SEBin verkkosivuilla julkaistuun materiaaliin, ota yhteyttä osoitteella SEB e-banking, Web Content Management, FG 41, 106 40 Stockholm, puhelin: (vaihde) +46-8-763 50 00.

Kaikki teksti- ja kuvamateriaali on tallennettuna arkistoihimme sähköisesti.

Kaikki näille verkkosivuille, osoitteen seb.se toimitukseen tai muille SEBin verkkosivuille materiaalia lähettävät suostuu sitä lähettäessään siihen, että SEB voi tallentaa, levittää ja julkaista materiaalit joko sähköisesti tai muuten.