Go to search feature Go to content

Asset Management Bond Sijoitusvakuutus

Asset Management Bond sijoitusvakuutus on kertamaksullinen, sijoitussidonnainen henkivakuutus asiakkaille, joiden asuinpaikka on Suomi. Vakuutus on SEB Life Internationalin Euroopan unionissa palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuva tuote EU:n kolmannen henkivakuutusdirektiivin mukaisesti. SEB Life Internationalin ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii Asset Management Bond sijoitusvakuutuksen sisältämien sijoituskohteiden ostosta, myynnistä, arvostuksesta, tulouttamisesta ja  säilytyksen järjestämisestä. 

Yleistä tietoa

Asset Management Bond sijoitusvakuutus tuo mukanaan seuraavia etuja:

  • Pääsy laajaan sijoitusvalikoimaan
  • Tehokas salkunhoito
  • Mahdollisuus tehdä vakuutukseen lisäsijoituksia

Asset Management Bond sijoitusvakuutuksen sijoituskautta ei ole mitenkään rajoitettu. Vakuutus muodostaa kokonaisen henkivakuutuksen ja se on voimassa relevantin vakuutetun kuolemaan asti.

Pääoman käyttöoikeusosan voi käyttää koska tahansa osittain tai kokonaan Asset Management Bond sijoitusvakuutuksen takaisinostolla. Tällöin takaisinostosta saatetaan periä takaisinostomaksu. Takaisinoston edellytyksenä on, että SEB Life International on saanut vakuutuksen sisältämät sijoituskohteiden varat realisoitua.

Kiinnostuitko hakemaan Asset Management Bond sijoitusvakuutusta? Lisätietoja ja ohjeistusta saat osoitteesta life.finland@seb.fi.

Tuotemateriaali

Hakemuslomake

Lisätietoja yritysasiakkaasta –lomake

Tietosuojakäytäntö

Tuote-esite

Tuotetiedote

Vakuutusehdot

Asiakastietojen päivityslomake

Edunsaajamääräys

Lisäsuorituslomake

Rekisteröinti verkkopalvelun PIN-koodia varten

Takaisinostolomake

Opas valitusten käsittelyyn

Yhteystietojen muutoslomake

Henkilökohtaisen riskiprofiilin ja vakuutustuotteen säännöllisen soveltuvuuden arviointi

Hyväksytyt sijoituskohteet ja pörssit

Hyväksytyt sijoituskohteet ja pörssit (ammattimaisen varainhoitajan valinta)

Arvopaperisiirron pyyntölomake

Arvopaperisiirron pyyntöjä koskevat ohjeet

Kaupankäyntilomake


Palautteenne on meille tärkeää

Kiitos käynnistä seb.ie sivuilla. Oliko tästä sivusta apua? Kuinka voimme parantaa sivujamme? Palautteesi auttaa meitä kehittämään palveluamme tulevaisuudessa.

Jaathan ehdotuksesi ja ideasi sähköpostitse osoitteessa ideastorm@seb.ie

Nimellä SEB Life International kauppaa käyvän SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki. Rekisteröity toimisto: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti. Rekisteröity Irlannin tasavallassa. Rekisteröintinumero 218391. © Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)