Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Portfolio Bond Kapitaliseringsavtal

Portfolio Bond Kapitaliseringsavtalet är en fondanknuten försäkring som betalas med en gång och som möjliggör placeringar i ett brett urval placeringsobjekt. Kapitaliseringsavtalet lämpar sig för placerare vars placeringshorisont är långt. 

Allmän information

De främsta fördelarna med Portfolio Bond Kapitaliseringsavtalet:

  • Möjlighet för kunden att ha olika typer av investeringar i en och samma produkt
  • Ett brett urval godkända placeringsobjekt
  • Ändringar kan göras i förvaltningsportföljer på ett flexibelt sätt
  • Samarbete med den valda förmögenhetsförvaltaren
  • Ökar placerarens finansiella integritet
  • Det är också möjligt att pantsätta försäkringen vid behov, till exempel som säkerhet för ett lån
  • Inga livförsäkrade personer behöver utses för försäkringen såsom i en traditionell livförsäkringsplacering

SEB Life International äger de tillgångar som hör till försäkringen medan försäkringstagaren äger försäkringen, vars värde är knutet till värdet på de underliggande tillgångarna.

Försäkringsperioden är 100 år, men försäkringstagaren kan när som helst lyfta försäkringsbeloppet helt eller delvis (när likviditeten tillåter och efter avdrag för eventuella kostnader).

En eller flera förvaltningsportföljer kan kopplas till försäkringen, och försäkringstagaren kan utse en förmögenhetsförvaltare för varje portfölj.

Intresserad av att ansöka om Capital Redemption Bond försäkring? Kontakta life.finland@seb.fi för mer information.

Dokument

Ansökningsformulär

Försäkringsvillkor

Integritetspolicy

Produktinformation till företag och samfund

Produktinformation till privatpersoner

Ytterligare information om företagskunder

Tilläggspremie

Registering för PIN-kod till nättjänsten

Anmälan om återköp

Ändring av kontaktuppgifter

Bedömning av den personliga riskprofilen och periodisk genomgång av försäkringsproduktens lämplighet

Tillåtna tillgångar och börsaktioner

Din feedback är viktig för oss


Tack för att du besöker seb.ie. Hittade du det du sökte? Din feedback kan hjälpa oss att förbättra vår service i framtiden.

Hjälp oss att bli bättre genom att skicka dina tankar och idéer till ideastorm@seb.ie

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Irlands centralbank. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Registrerat i Republiken Irland. Registreringsnummer 218391. © Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)