Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Information om DAC6

Här du kan hitta information om DAC6 och SEB Life Internationals rapporterade arrangemangs ID per produkt.

Vad är DAC6?

DAC6 är den senaste ändringen av Europeiska rådets direktiv 2018/822 som trädde i kraft den 25 juni 2018.

Direktivet har ett brett tillämpningsområde och kan träffa olika typer av arrangemang, upplägg, produkter, transaktioner etc. Även definitionen av rådgivare mycket bred och förutom faktiska skatterådgivare omfatta även banker, försäkringsbolag och förmedlare som får rapporteringsansvar när de ger råd om eller när ett gränsöverskridande arrangemang inleds. Ett gränsöverskridande arrangemang inträffar t.ex. när parterna i arrangemanget är skatteskyldig utanför Irland.

Vad rapporteras och av vem?

Producenter samt rådgivare av gränsöverskridande arrangemang ansvarar för relevant DAC6-rapportering. SEB Life International kommer att göra en standardrapportering av alla produkter, s.k. arrangemang, (som marknadsförbara arrangemang) till Irish Revenue Commissioner (Irlands skattemyndighet) som sedan skickar denna information till skattemyndigheten i det land där försäkringstagaren är bosatt vid förfrågan.

Information om arrangemang

Arrangemangets namn för rapportering Land Arrangemang ID
Kapitaldepå Sverige IEA20210119000102
Direktpension Sverige IEA20210121000155
Professional Portfolio Sverige IEA20210122000055
Pensionsdepå Sverige IEA20210122000202
Pensionsdepå enl. kompletteringsregeln Sverige IEA20210122000060
Finnish Asset Management Bond Finland IEA20210122000063
Portfolio Bond Finland Finland IEA20210122000066
CRB Finland Finland IEA20210122000069
UL  Sijoitusvakuutus Finland IEA20210122000072
UL Ålandsbanken Finland IEA20210122000075
Regular Savings Plan Finland IEA20210615006475
Wealth Portfolio UK Storbritannien IEA20210125000209
Wealth Portfolio Portugal Portugal IEA20210125000206

 

Om du behöver mer information

Du kan hitta mer information om DAC6 och vad som rapporteras i vår Guide till DAC6.