Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB logotype, link to start page.startsidan.

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Välkommen till SEB Life International

Välj land

Viktig information om konflikten i Ryssland och Ukraina och dess möjliga påverkan på ditt portföljinnehav:

I händelse av att din försäkring hos SEB Life International innehåller fonder med underliggande exponering mot påverkade investeringar eller regioner, kan det vara svårt för oss att få en korrekt värdering av fonden. En fond kan avbryta beräkningen av sitt NAV (priset) och därefter avbryta handel i fonden. Om detta skulle ske kommer du under perioden då fonden är stängd för handel inte att kunna köpa eller sälja fondandelar, vilket kan påverka möjligheten att göra återköp i försäkringen. För värderingsändamål kommer vi använda det senast tillgängliga priset för tillgången vid avstängningsdatumet. Observera att det är möjligt att alla investeringstyper med underliggande exponering mot påverkade investeringar eller regioner också kan påverkas.