Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhetsrisk och påverkan i investteringsbeslut och rådgivning (gällande försäkringstagare skattehemvist Sverige)

SEB Life International vill här ge en övergripande beskrivning av vårt sätt att arbeta, i linje med EU:s Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och som trädde i kraft den 10 mars 2021.

SEB Life International har som skyldighet att redovisa hur vi arbetar för att integrera hållbarhetsrisk kring valet av investeringslösningar. Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social, eller styrningsrelaterad händelse som i det fall den inträffar, skulle ha en betydande negativ inverkan på värdet av investeringen.

SEB Life International är inte involverad kring de investeringsbeslut som fattas inom våra försäkringslösningar och erbjuder inte investeringsrådgivning till våra försäkringstagare.

SEB Life International erbjuder en öppen struktur där våra försäkringstagare eller den investeringsrådgivare/förvaltare de valt, är tillåtna att själva fatta investeringsbeslut eller välja sin egen investeringsstrategi inom försäkringen.

Den placeringsberättigade har möjlighet att erhålla förvaltning avseende de finansiella instrument som förvaras inom försäkringen och kan välja bland de förvaltare som SEB Life anvisar. Diskretionär förvaltning och investeringsrådgivning är möjliga förvaltningsformer. För att få kännedom om hur hållbarhetsrisker är integrerade inom dessa förvaltningsformer och investeringsstrategier/mandat hänvisar vi försäkringstagaren till sin investeringsrådgivare/förvaltare.

SEB Life International är en del av SEB Group och vår största affärspartner är SEB Private Banking som erbjuder både diskretionär- och rådgivande förvaltning. Direktägda investeringar inom båda dessa förvaltningsformer är integrerade i SEB:s investeringsanalys och består såväl av integrering av hållbarhetsrisker som beaktande av negativ påverkan för hållbarhetsfaktorer och bedrivs genom exkludering, inkludering och aktivt ägande. Utöver finansiella aspekter utvärderas också investeringens påverkan på miljö, social hållbarhet och det omgivande samhället. Analysen byggs både på såväl egna verktyg och analys av hållbarhetsdata som analys från externa aktörer.

På grund av ovanstående, har inte SEB Life International som krav, eller integrerar för närvarande inte hållbarhetsrisker i beslutsprocessen kring tillåtna investeringar. Försäkringstagare bör kontakta sin förvaltare/investeringsrådgivare för att förstå hur hållbarhetsrisker integreras i deras investeringsbeslut.