Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Allmänt

SEB Life International Assurance CompanyDesignated Activity Company är ett livförsäkringsbolag som bedriver handel under namnet SEB Life International. Företaget är ett aktiebolag som regleras enligt irländsk lagstiftning och som ägnar sig åt gränsöverskridande distribution av försäkringsbaserade produkter enligt EU:s tredje livförsäkringsdirektiv. SEB Life International är specialiserade på skräddarsydda EU-försäkringar och erbjuder specialanpassade lösningar som passar komplexa investeringsbehov.

Värdepappersportföljer
Portfolio Bond är en fond-livförsäkring med engångspremie. Portfolio Bond är ett enkelt och effektivt sätt att samla ett brett urval av investeringar i ett försäkringsavtal. Den är utformad för att ge den flexibilitet och mångsidighet som krävs för att du och din försäkringsrådgivare ska kunna sätta ihop en investeringsportfölj som uppfyller just dina ekonomiska krav, utan att begränsa ditt urval av tillgångar. Din portfölj kan därför hanteras enligt dina egna villkor och riskbenägenhet, och du kan byta mellan både sektorer och investeringsgrupper. Genom att investera i Portfolio Bond kan du dra nytta av både den flexibilitet och det skydd som inträder vid ett dödsfall. Information om de produkter som SEB Life International erbjuder hittar du på life@seb.se. Kontakta din försäkringsrådgivare för mer information.

Varje individ har unika ekonomiska förutsättningar, vilket innebär att det är mycket viktigt att få råd om ekonomiska investeringar och skatter. SEB Life international ger inte råd om ekonomiska investeringar eller skatter och därför bör du kontakta en försäkringsrådgivare för att ta reda på vilken produkt som är rätt för dig.

SEB Life Internationals hemsida publicerar dagliga fondpriser, regelbundna fondnyheter, information om fondavkastning och regelbundna kommentarer från marknaden.

Alla våra försäkringsavtal har en lägsta investeringsnivå och du kan investera via elektronisk överföring. Det första steget på vägen mot en investering ska alltid vara att kontakta din försäkringsrådgivare.

 • Information om oss
 • Information om produktutbud per område
 • Nedladdningsbar dokumentation inklusive broschyrer, informationsdokument och blanketter
 • Information om hur du investerar hos oss
 • Dagliga fondkurser och information om fondernas resultat
 • Områdesspecifik åtkomstinformation till våra faktablad om fonder
 • Värderingar av försäkringsavtal online

Alla Irlandsbaserade livförsäkringsföretag är noggrant kontrollerade av Central Bank of Ireland. Irland är medlem i den Europeiska unionen (EU) och den irländska lagstiftningen följer EU-reglerna. Detaljerade ekonomiska rapporter måste regelbundet lämnas in till Central Bank of Ireland. Tekniska reserver som motsvarar värdet av de totala skulderna till försäkringstagarna ska alltid upprätthållas. En likviditetsmarginal utöver det tekniska reserverna ska alltid finnas för respektive produkt. För mer information, läs guiden till ekonomisk säkerhet och skydd för försäkringstagare .

IT-frågor

Befintliga försäkringstagare kan få försäkringsavtalsvärderingar. Försäkringstagare ombedes logga in för att få åtkomst till säkra tjänster. Om du vill logga in på vår säkra sida, klicka här.

Om du vill registrera dig för att få tillgång till SEB Life Internationals säkra webbplats, skicka e-post till vår life@seb.se som ordnar med din registrering.

Skicka e-post till life@seb.se som hjälper dig med dina frågor.

Den här webbplatsen testas regelbundet för användning med de populäraste webbläsarna och operativsystemen. Här ingår skärmläsare och PDA (personlig digital assistent). Feedback från kunder är viktig för oss. Om du upptäcker att någon del av vår webbplats har varit svår att använda, meddela oss gärna via sales@seb.ie.

Jag har svårt att ladda ner pdf-filer – Om du har svårt att ladda ner eller visa pdf-filer finns det några alternativ till lösningar:

 1. Kontrollera att du har en aktuell version av Adobe Acrobat Reader
  För att kontrollera vilken version av Adobe Acrobat du har öppnar du Adobe från skrivbordet eller startmenyn och klickar på ”Hjälp”. Klicka sedan på ”Om Acrobat Reader”. Ladda ner den senaste versionen av Adobe Acrobat Reader kostnadsfritt från Adobes hemsida (exkl. dina normala anslutningskostnader).

 2. Kontrollera din Adobe-konfiguration
  När du visar PDF-filer på nätet har du oftast två alternativ:
  (A) Öppna pdf-filen i webbläsarfönstret.
  (B) Öppna pdf-filen i Acrobat Reader som en separat applikation.

Vi rekommenderar alternativ (B), att du öppnar pdf-filen i Acrobat Reader utanför webbläsarfönstret. Om du fortfarande har problem att ladda ner eller visa pdf-filer, kontakta oss och berätta om vilket pdf-problem du har.

Kan du inte hitta svaret?

Vi har öppet måndag till fredag 8–16.30, irländsk tid.