Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Asset Management Bond

Asset Management Bond för bosatta i Finland är en unit linked-fondförsäkring i form av en livförsäkring som betalas med engångspremie. Den erbjuds av SEB Life International för investerare bosatta i Europeiska Unionen i enlighet med reglerna om "frihet att tillhandahålla tjänster" i det tredje livförsäkringsdirektivet. När du investerar i en Asset Management Bond sköter SEB Life Internationals professionella förvaltningsteam inköp, försäljning, värdering och avkastningsmottagning, samtidigt som förvaltning av försäkringens underliggande tillgångar ombesörjs. 

Allmän information

Asset Management Bond har de följande fördelar:

  • Tillgång till ett stort utbud av investeringsmöjligheter
  • Effektiv administration
  • Möjlighet att öka innehavet

Det finns inga begränsningar för hur länge man kan investera i en Asset Management Bond. Försäkringsavtalet är en komplett livförsäkring och gäller tills den livförsäkrade avlider. Försäkringen kan omfatta flera livförsäkrade och gäller i så fall tills den relevanta livförsäkrade avlider.

Du kan när som helst få tillgång till ditt kapital genom att lösa in hela eller delar av din Asset Management Bond. Observera att återköpsavgifter kan tillämpas. Utbetalningar av hela eller partiella återköpsbelopp, inklusive regelbundna uttag, är beroende av intäkterna från SEB Life Internationals försäljning av underliggande tillgångar.

Dokument