Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Asset Management Bond fondguide och information

Det fondutbud som finns att tillgå för SEB Life Internationals Asset Management Bond kan delas in i tre kategorier:

  • SEB Life Internationals interna försäkringsfonder
  • Externa fonder
  • Select List fonder

SEB Life Internationals interna försäkringsfonder

Den första nivån av våra investeringsalternativ är SEB Life Internationals utbud av interna försäkringsfonder. Dessa fonder har utvecklats och lanserats av SEB Life International.

Select List fonder

Select List är ett ytterligare sortiment av SEB Life Internationals egna försäkringsfonder. Fonderna har tagits fram och utfärdats av SEB Life International och är endast är tillgängliga för försäkringsportföljer. De är kopplade till fonder som erbjuds av världsberömda investeringsföretag.

SEB Life Internationals Select List fonder

Summary - Select List AMB Finland (på engelska)

Externa fonder

SEB Life International har tillgång till ett stort utbud av externa tillgångar som identifieras av dig eller din försäkringsrådgivare och som kan ingå i din totala portföljförsäkring. Alla tillgångar måste uppfylla vissa lagbestämmelser och regler för godtagbara tillgångar, samt även uppfylla SEB Life Internationals likviditets- och acceptanskrav.

Se vår Fondguide för mer information.

Tillåtna tillgångar och börstransaktioner (Försäkringstagarens val - ingen professionell förvaltare på plats)

Tillåtna tillgångar och börstransaktioner (Val av professionell förvaltare)

Detta är en komplett lista över SEB Life Internationals aktuella utbud av fonder. Tillgängligheten och lämpligheten hos individuella fonder kan bero på vilket land du bor i. Alla fonder är inte tillgängliga i alla områden. Kontakta din försäkringsrådgivare för råd när du ska välja fonder.