Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Portfolio Bond Kapitaliseringsavtal

Portfolio Bond Kapitaliseringsavtalet är en fondanknuten försäkring som betalas med en gång och som möjliggör placeringar i ett brett urval placeringsobjekt. Kapitaliseringsavtalet lämpar sig för placerare vars placeringshorisont är långt. 

Allmän information

De främsta fördelarna med Portfolio Bond Kapitaliseringsavtalet:

  • Möjlighet för kunden att ha olika typer av investeringar i en och samma produkt
  • Ett brett urval godkända placeringsobjekt
  • Ändringar kan göras i förvaltningsportföljer på ett flexibelt sätt
  • Samarbete med den valda förmögenhetsförvaltaren
  • Ökar placerarens finansiella integritet
  • Det är också möjligt att pantsätta försäkringen vid behov, till exempel som säkerhet för ett lån
  • Inga livförsäkrade personer behöver utses för försäkringen såsom i en traditionell livförsäkringsplacering

SEB Life International äger de tillgångar som hör till försäkringen medan försäkringstagaren äger försäkringen, vars värde är knutet till värdet på de underliggande tillgångarna.

Försäkringsperioden är 100 år, men försäkringstagaren kan när som helst lyfta försäkringsbeloppet helt eller delvis (när likviditeten tillåter och efter avdrag för eventuella kostnader).

En eller flera förvaltningsportföljer kan kopplas till försäkringen, och försäkringstagaren kan utse en förmögenhetsförvaltare för varje portfölj.

Intresserad av att ansöka om Capital Redemption Bond försäkring? Kontakta life.finland@seb.fi för mer information.

Dokument