Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Wealth Portfolio Portugal

Wealth Portfolio är en engångsbetald livförsäkring  framtagen för personer bosatta i Portugal. En eller flera depåer kan kopplas till försäkringen, som ger möjlighet till ett brett urval av investeringar. Den valda depåförvaltaren förvaltar kapitalet genom diskretionär eller rådgivande förvaltning.

Wealth Portfolio Portugal kan behållas vid flytt till Sverige och passar därmed  bra för kunder som är bosatta i Portugal och vill ha enkelhet och kontroll över sin finansiella situation den dagen de flyttar.

 

SEB Life International Assurance Company DAC är registrerat för att bedriva livförsäkringsverksamhet i bl.a. Portugal på grundval att tillhandahålla tjänster. Vederbörligen är bolaget registrerat för sådana ändamål hos den portugisiska tillsynsmyndigheten för försäkringar (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões or “ASF”) under nummer 4862 (ASF - Detalhe da seguradora). SEB Life International Assurance Company DAC bedriver sin verksamhet i enlighet med de legalitets principer som tillämpas vid marknadsföring och information till konsumenter.

Allmän information

Wealth Portfolio Portugal har följande fördelar:

  • Extra premier kan sättas in i försäkringen närsomhelst.
  • En eller flera förmånstagare kan väljas för att säkra kapitalet vid dödsfall.
  • Försäkringen går att pantsätta som säkerhet vid belåning.
  • Privatägd försäkring är möjlig att behålla vid flytt till Sverige och andra länder, beroende på det aktuella landets skattelagstiftning och försäkringsavtalslag.
  • Momsfria förvaltningstjänster

Litteratur

Kontakta oss

Vi har öppet måndag till fredag 8–16.00, irländsk tid.