Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Portfolio Bond Placeringsförsäkring

Portfolio Bond – placeringsförsäkringen kombinerar kapitalförvaltning med förmånerna i livförsäkringsplacerande. Portfolio Bond – placeringsförsäkringen erbjuder placeraren en möjlighet till kapitalförvaltning, kontroll over placeringarna, beskattnings- och arvsskatteplanering på lång sikt.

Allmän information

Portfolio Bond försäkringspolicy har de följande fördelar:

  • Diskretionär kapitalförvaltningstjänst
  • Tillgångarna är registrerade med SEB Life som ägare
  • Dödsfallsersättning på 101 % betalas till förmånstagare (särskilda villkor kan gälla)

Portfolio Bond försäkringspolicy är en livförsäkring som passar både privatpersoner och företag.  Upp till fem förvaltningsansvar kan fogas till en Portfolio Bond försäkringspolicy. Försäkringstagaren utnämner en förmögenhetsförvaltare för varje portfölj. Förvärvet av Portföljförbundsförsäkringar är kopplat till utvecklingen av de kopplade tillgångarna. Försäkringens värde beror på utvecklingen av investeringarna i din depå.

Intresserad av att ansöka om Portfolio Bond försäkring? Kontakta life.finland@seb.fi för mer information.

Dokument