Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Unit Linked Placeringsförsäkring

En placeringsförsäkring är en fondanknuten livförsäkringsprodukt med engångspremie enligt finsk lag. Placeringsförsäkringen erbjuder dig ett urval externt förvaltade fonder som SEB Life International tillhandahåller. Värdet på din placeringsförsäkring fastställs enligt värdeutvecklingen av de fonder som du har valt och knutit till din försäkring.

Allmän information

Unit Linked har de följande fördelar:

  • Tillgång till ett stort utbud av investeringsmöjligheter
  • Effektiv administration
  • Enkelt struktur

Försäkringen är en produkt som syftar till att få värdet på din investering att växa på medellång eller lång sikt. Försäkringen kommer at vara i kraft fram till försäkringstagarens död.

Placeringsförsäkringen erbjuder dig ett urval externt förvaltade fonder som SEB Life International tillhandahåller . Förändringar av de underliggande fonderna i försäkringen utlöser ingen beskattningsbar inkomst.

Flexibilitet

Du kan när som helst:

  • Byta allokeringen av de fonder som är knutna till din försäkring
  • Betala tilläggspremier till din försäkring
  • Återköpa din försäkring helt eller delvis

Du kan när som helst återköpa din försäkring. Om du gör partiella återköp får värdet på din försäkring inte sjunka under 1 000 €. Det minsta uttagsbeloppet är 1 000 €. Under de fem första åren efter premiebetalningen kommer återstående grundläggande avgifter att tas ut vid återköp.

Intresserad av att ansöka om Asset Management Bond-försäkring? Kontakta life.finland@seb.fi för mer information.

Dokument