Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Wealth Portfolio Portugal

Wealth Portfolio är en engångsbetald livförsäkring  framtagen för personer bosatta i Portugal. En eller flera depåer kan kopplas till försäkringen, som ger möjlighet till ett brett urval av investeringar. Den valda depåförvaltaren förvaltar kapitalet genom diskretionär eller rådgivande förvaltning.

Wealth Portfolio Portugal kan behållas vid flytt till Sverige och passar därmed  bra för kunder som är bosatta i Portugal och vill ha enkelhet och kontroll över sin finansiella situation den dagen de flyttar.

Allmän information

Wealth Portfolio Portugal har följande fördelar:

  • Extra premier kan sättas in i försäkringen närsomhelst.
  • En eller flera förmånstagare kan väljas för att säkra kapitalet vid dödsfall.
  • Försäkringen går att pantsätta som säkerhet vid belåning.
  • Privatägd försäkring är möjlig att behålla vid flytt till Sverige och andra länder, beroende på det aktuella landets skattelagstiftning och försäkringsavtalslag.
  • Momsfria förvaltningstjänster

Litteratur

Kontakta oss

Vi har öppet måndag till fredag 8–16.00, irländsk tid.