Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vanliga frågor och svar

Allmänt

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company är ett livförsäkringsbolag som bedriver handel under namnet SEB Life International. Företaget är ett aktiebolag som regleras enligt irländsk lagstiftning och som ägnar sig åt gränsöverskridande distribution av försäkringsbaserade produkter enligt EU:s tredje livförsäkringsdirektiv. SEB Life International är specialiserade på skräddarsydda EU-försäkringar och erbjuder specialanpassade lösningar som passar komplexa investeringsbehov.

Sedan september 2011 ägs SEB Life International av SEB Trygg Liv Holding AB och ingår i SEB Group, en av norra Europas största bank- och livförsäkringskoncerner. Mer information om SEB Group hittar du på www.sebgroup.com.

Asset Management Bond
Asset Management Bond för bosatta i Finland är en fondförsäkring i form av en livförsäkring som betalas med engångspremie. Den erbjuds av SEB Life International för investerare bosatta i Europeiska Unionen i enlighet med reglerna om "frihet att tillhandahålla tjänster" i det tredje livförsäkringsdirektivet. När du investerar i en Asset Management Bond sköter SEB Life Internationals professionella förvaltningsteam inköp, försäljning, värdering och avkastningsmottagning, samtidigt som förvaltning av försäkringens underliggande tillgångar ombesörjs. Läs mer.

Unit Linked Placeringsförsäkring
En placeringsförsäkring är en fondanknuten livförsäkringsprodukt med engångspremie enligt finsk lag. Placeringsförsäkringen erbjuder dig ett urval externt förvaltade fonder som SEB Life International tillhandahåller. Värdet på din placeringsförsäkring fastställs enligt värdeutvecklingen av de fonder som du har valt och knutit till din försäkring.  Läs mer.

Portfolio Bond Placeringsförsäkring
Portfolio Bond – placeringsförsäkringen kombinerar kapitalförvaltning med förmånerna i livförsäkringsplacerande. Portfolio Bond – placeringsförsäkringen erbjuder placeraren en möjlighet till kapitalförvaltning, kontroll over placeringarna, beskattnings- och arvsskatteplanering på lång sikt. Läs mer.

Portfolio Bond Kapitaliseringsavtal
Portfolio Bond Kapitaliseringsavtalet är en fondanknuten försäkring som betalas med engångspremie och som möjliggör placeringar i ett brett urval placeringsobjekt. Kapitaliseringsavtalet lämpar sig för placerare vars placeringshorisont är långt. Läs mer.

SEB Life Pensionsförsäkring
Produkten är inte öppen för nyteckning. Läs mer.

Varje individ har unika ekonomiska förutsättningar, vilket innebär att det är mycket viktigt att få råd om ekonomiska investeringar och skatter. SEB Life international ger inte råd om ekonomiska investeringar eller skatter och därför bör du kontakta en försäkringsrådgivare för att ta reda på vilken produkt som är rätt för dig.

 SEB Life Internationals hemsida publicerar dagliga fondpriser, regelbundna fondnyheter, information om fondavkastning och regelbundna kommentarer från marknaden.

Alla våra försäkringsavtal har en lägsta investeringsnivå och du kan investera via elektronisk överföring. Det första steget på vägen mot en investering ska alltid vara att kontakta din försäkringsrådgivare.

 • Information om oss
 • Information om produktutbud per område
 • Nedladdningsbar dokumentation inklusive broschyrer, informationsdokument och blanketter
 • Information om hur du investerar hos oss
 • Dagliga fondkurser och information om fondernas resultat
 • Områdesspecifik åtkomstinformation till våra faktablad om fonder
 • Värderingar av försäkringsavtal online

Alla Irlandsbaserade livförsäkringsföretag är noggrant kontrollerade av Central Bank of Ireland. Irland är medlem i den Europeiska unionen (EU) och den irländska lagstiftningen följer EU-reglerna. Detaljerade ekonomiska rapporter måste regelbundet lämnas in till Central Bank of Ireland. Tekniska reserver som motsvarar värdet av de totala skulderna till försäkringstagarna ska alltid upprätthållas. En likviditetsmarginal utöver det tekniska reserverna ska alltid finnas för respektive produkt. För mer information, läs guiden till ekonomisk säkerhet och skydd för försäkringstagare .

Pensionsförsäkring

Om försäkringstagaren är ett företag kan företaget återköpa försäkringen om den försäkrade inte längre arbetar i företaget. Pengarna går då tillbaka till företaget och inte till den försäkrade. Obs! Om den försäkrade har undertecknat ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande behövs den försäkrades underteckning för att godkänna återköpet.

Om försäkringstagaren är en privatperson, kan de återköpa försäkringen om något av följande har hänt under det senaste året:

 • försäkringstagarens make/maka har dött
 • försäkringstagarens skilsmässa har trädit i kraft
 • försäkringstagaren ELLER hans/hennes maka/make har varit arbetslös i mer än ett år
 • försäkringstagaren är permanent oförmögen att arbeta på grund av sin hälsa.

Om något av det ovannämnda inträffar, kräver vi följande dokument (original skickas till PL 953, 00101 Helsingfors):

Nej, det finns ingen onlineportal för pensionsprodukterna.

Kontakta SEB Life på life.finland@seb.fi eller ring vår kundtjänst på telefon 0800 90805 och begär ett värdebesked för din försäkring. Du får också ett årsbesked varje år i januari.

Genom att fylla i och e-posta blanketten Ändring av kontaktuppgifter till life.finland@seb.ie. Blanketten hittar du här:customer-information-form-swedish.pdf

Genom att fylla i och e-posta blanketten för fondbyte till life.finland@seb.ie. Blanketten hittas på vår hemsida: https://seb.ie/sv/finland/produkter/ej-nyteckning/seb-life-pensionforsakring 

Skatteintyg för inkomstskatt behöver vara för 'jatkuvaa eläkettä'. Om skatteintyget inte är mottaget är skatten 40 %.

Du kan starta din pensionsålder när du nått upp i pensionsåldern för försäkringen. Pensionsåldern beror på försäkringens startdatum.

Startdatum Pensionsålder
Före         23.6.1999                                      58
Mellan    24.6.1999 – 5.5. 2004            60

Minsta löptid är två år i rad och fyra betalningar men observera att tidpunkten för när besparingarna betalades in i policyn också påverkar minimilängden.

Besparingar som betalats mellan 1.1.2010 - 31.12.2016 kan inte tas ut innan kunden fyllt 62 år. Besparingar som betalas efter 1.1.2017 är föremål för den lagstadgade pensionsåldern för varje kund.

Genom att följa ovanstående begränsningar kan klienten planera sin egen pensionsperiod. Diskutera möjlig betalningsplan med din försäkrings- eller skatterådgivare.

Betalningsspecifikationer är elektroniska och tillgång till dessa har du via din egna internetbank. Tjänsteleverantör är Maventa och kan hittas på olika sätt beroende på din internetbank.

Genom att fylla i ett ändringsformulär och skicka det till life.finland@seb.fi. Minsta belopp på sparande är 84 euro per månad eller 840 euro på ett år. Sparandet kan skattereduceras enligt skattemyndighetens riktlinjer. För privatperson upp till 5000 euro och för företag upp till 8500 euro per år.

Placeringsförsäkring

Du kan hitta information på alla produkter via vår e-tjänst: https://webapp.sebgroup.com/elife/Authentication. 

För Asset Management Bond-försäkring kan du fylla i ett handelsformulär och skicka det till vår handelsavdelning på dealing@seb.ie. Om försäkringen har ett kapitalförvaltningskonto måste du kontakta din försäkringsförmedlare om fondändringar.

 • För Portfolio Bond och Capital Redemption Bond måste fondbyte göras i samband med din egen försäkringsförmedlare.
 • För Unit Linked, International Investors Bond och WL Sparförsäkring, du kan fylla i vårt fondomvandlingsformulär och skicka det till oss antingen via post eller e-post till life.finland@seb.fi.

Vi ber dig meddela antingen vår finsktalande kundservice eller din försäkringsmäklare om dödsfall inträffar. Våra riktlinjer och krav beror på instruktionen från förmånstagarna och varierar därför från fall till fall.

IT-frågor

Befintliga försäkringstagare kan få försäkringsavtalsvärderingar. Försäkringstagare ombedes logga in för att få åtkomst till säkra tjänster. Om du vill logga in på vår säkra sida, klicka här.

Om du vill registrera dig för att få tillgång till SEB Life Internationals säkra webbplats, skicka e-post till life.finland@seb.ie som ordnar med din registrering.

Skicka e-post till sales@seb.ie som hjälper dig med dina frågor.

Den här webbplatsen testas regelbundet för användning med de populäraste webbläsarna och operativsystemen. Här ingår skärmläsare och PDA (personlig digital assistent). Feedback från kunder är viktig för oss. Om du upptäcker att någon del av vår webbplats har varit svår att använda, meddela oss gärna via sales@seb.ie.

Jag har svårt att ladda ner pdf-filer – Om du har svårt att ladda ner eller visa pdf-filer finns det några alternativ till lösningar:

 1. Kontrollera att du har en aktuell version av Adobe Acrobat Reader
  För att kontrollera vilken version av Adobe Acrobat du har öppnar du Adobe från skrivbordet eller startmenyn och klickar på ”Hjälp”. Klicka sedan på ”Om Acrobat Reader”. Ladda ner den senaste versionen av Adobe Acrobat Reader kostnadsfritt från Adobes hemsida (exkl. dina normala anslutningskostnader).

 2. Kontrollera din Adobe-konfiguration
  När du visar PDF-filer på nätet har du oftast två alternativ:
  (A) Öppna pdf-filen i webbläsarfönstret.
  (B) Öppna pdf-filen i Acrobat Reader som en separat applikation.

Vi rekommenderar alternativ (B), att du öppnar pdf-filen i Acrobat Reader utanför webbläsarfönstret. Om du fortfarande har problem att ladda ner eller visa pdf-filer, kontakta oss och berätta om vilket pdf-problem du har.

Kan du inte hitta svaret?

Vår finska kundtjänst har öppet måndag till fredag 10.00–17.00, finsk tid.